DPS Przeworsk
DPS PRZEWORSK
   
  Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
  Historia domu
 

 

   

 
 
         Dom Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia został ufundowany przez księcia Antoniego Lubomirskiego i jego żonę Zofię z domu Korwinów Krasińską dnia 11 marca 1768. Siostry miały przejąć obowiązki po dawnym szpitalu pod wezwaniem św. Ducha. Szpital ten prowadzili dla najuboższych mieszkańców miasta zakonnicy
z Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów św. Pańskiego Grobu Jerozolimskiego zwanych Bożogrobcami lub Miechowitami.
 
 
           29 września 1780 roku zostały sprowadzone pierwsze Siostry. Celem domu było pielęgnowanie ubogich, odwiedzanie chorych w domach, prowadzenie szkółki dla dziewcząt
z Przeworska oraz wychowanie dzieci porzuconych. Siostry Miłosierdzia prowadziły naukę czytania, pisania, robót ręcznych
i religii. Z czasem zaczęto również przyjmować sieroty na wychowanie na pobyt stały. Siostry w czasach największego zagrożenia epidemii zaczęły przyjmować bezpłatnie chorych pod swoją opiekę.
 
 
        W roku 1869 obejmuje prowadzenie domu siostra Apolonia Giżewska. Jej staraniem dobudowano do kościoła dwupiętrowy budynek od strony zachodniej. W powstałych pomieszczeniach ulokowano szkołę dla dziewcząt.
 
 
        Księżna z Zamojskich Lubomirska 6 listopada 1879 ufundowała ochronkę dla małych dzieci.
 
 
        W czasie I wojny światowej zakład Sióstr Miłosierdzia zamieniono na ambulatorium.
Po zakończeniu działań wojennych odnowiono budynki klasztorne
i wyremontowano kościół.
 
 
       W latach 1924-1931 w porozumieniu z Zarządem Miasta pracę z dziećmi przejęły osoby świeckie.
 
 
       W czasie II wojny światowe Siostry Miłosierdzia prowadziły sierociniec i dom dla starców.  Działało tez ambulatorium sanitarne,
które mogło pomieścić 40 chorych. Siostry odwiedziały chorych
w domach szczególnie
w rodzinach biednych.  Świadczyły usługi higieniczne
i sanitarne, rozdawały leki i żywność. Dużą pomoc otrzymano
z ordynacji Książąt Lubomirskich w postaci żywności.
 
 
      Po wojnie otworzono przedszkole i dom opieki dla osób starszych.
 
 
      Decyzją Rządu z dnia 4 marca 1950 pozostawiono Siostrom tylko budynek mieszkalny wraz z otaczającym je terenem. Przedszkole zostało upaństwowione, a dom opieki przejął Wojewódzki oddział „Caritas”.
 
 
      W roku 1990 Dom Pomocy Społecznej powrócił do prawowitych właścicieli - Sióstr Miłosierdzia.
Rok później Siostry ponownie przejęły budynek przedszkola.
W tym samym roku otworzyły przedszkole dla dzieci z rodzin wielodzietnych
i ubogich.
 
 
     Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr  Miłosierdzia w Przeworsku jest przeznaczony dla 50 osób przewlekle somatycznie chorych, którym zapewnia całodobową opiekę.
 
 
 

 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja